ଅଜବ ଏ ସହର

Spread the love
  • 7
    Shares

ଅଜବ ଏ ସହର
ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପରେ ବି
ନିଜର ଆଜି ସେ ନୁହେଁ ,,,!!

ଚିତ୍କାର ର ହାହାକାର
ଶୁଣିବା ପରେ ବି
ହସୁ ଥାଏ ଆଉ କିଏ ,,,,!!

ସେ କଥା ବି ତୁମେ ଜାଣ
ଏକଥା ବି ମୁଁ ଜାଣେ
ଫାସ ଛନ୍ଧା ଜୀବନଟା
ସୁରକ୍ଷିତ ଏଠି ନୁହେଁ ,,,!!

ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ
ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ
ଆଲୋକ ଟିକିଏ ପାଇଁ,,,,!!

ସ୍ବପ୍ନ ର ରାତି
ସାଉଁଟିବାକୁ ଯାଇ
ବିରହ ବର୍ଷା
ନିଜ ଲୁହରେ
ବିଝାଇ ଦେଇ ଯାଏ
ଟିକିଏ ଏଠି,,,,,,।।।।

ସସ୍ମିତା ବେହେରା

  • 7
    Shares

Related Posts

About The Author

Add Comment