ଜାତୀୟ Archive

ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଜୋରାମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା – କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ