ମୁଁ ଟିକି ଚଢେଇ

ଏ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ମୁଁ ଏକ ଟିକି ଚଢେଇ ଉଡିଯିବି ବହୁଦୂରେ ଛୋଟିଆ ଡେଣା ମେଲେଇ || ୧ || ଉଡି ଉଡି ଜଗତରେ ଗାଇବି ପ୍ରେମର ସଂଗୀତ ସେନେହ ମମତା ଫାଶେ ବୋହିବି ସଂସାରର ସ୍ରୋତ || ୨ || ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଅହିଂସାର ମନ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେବି ମୁହିଁ …