ହେ ପ୍ରଭୁ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା

ହେ ପ୍ରଭୁ ! ତୁମର          ସତ୍ତାକୁ କି କେବେ
ବୁଝିବା ପାରିବୁ ଆମେ ?
ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ତମ ଠାରୁ            ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ତର ତୁମେ
ବୃହତ୍ତର ବୃହତ୍ତମେ || ୧ ||

ଚୌରାଅଣି ଲକ୍ଷ          ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରେ
କାହାଠାରୁ ନୋହି ଭିନ୍ନ
ତୁମେ ତ ସର୍ବଦା          ଅନ୍ତରେ ରହିଛି।
ହୋଇ ଚିର ବିଦ୍ୟମାନ || ୨ ||

ପ୍ରତି ରଜକଣେ         ପ୍ରତି ଘାସ ପତ୍ରେ
ତୁମେତ ବିରାଜମାନ
ବିଶ୍ଵ ବିରାଟ         ରୂପ ଯେ ତୁମର
ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ବ୍ୟାପ୍ତମାନ || ୩ ||

ହେ ପ୍ରଭୁ ! ତୁମର         ସତ୍ତାକୁ କି କେବେ
ବୁଝିବା ପାରିବୁ ଆମେ ?
ଆମ ହୃଦୟକୁ          ଚୋରାଇ ନେଉଛି
ବଡ ଚିତ୍ତଚୋର ତୁମେ || ୪ ||

Related Posts

About The Author

Add Comment